Susanna

leftcupsusan1Mijn aardse leven begon toen ik het daglicht voor het eerst mocht aanschouwen op 16 Juni 1975. Herboren ben ik sinds vorig jaar, 13 April 2012, toen mijn tocht door het leven tot een hoogtepunt kwam en ik het licht in mezelf mocht vinden.

Sindsdien voert mijn levenspad (zoals bij eenieder van jullie in zijn/haar leven) mij gelukkig gewoon verder. Het verschil is echter voor mij dat ik voor mijn opening (geblokkeerde energie) leefde vanuit last en nu leef ik vanuit mijn innerlijke kracht, mijn hart. Dat voelt niet meer als een last maar als een gift waar ik dan ook erg dankbaar voor ben.

De struikelblokken in mijn leven zie ik nu als levenslessen waar ik van leer en welke me steeds verder voeren op mijn innerlijke tocht. Het mooie is dat wanneer je eenmaal deze koers gaat varen je steeds opnieuw in contact komt met warme mensen om je heen die je inspireren en onverwachte situaties die liggen te wachten om je verder te helpen. Niet altijd zijn dit leuke situaties, soms zijn ze ook nog erg lastig. Maar nu juist door de bewustwording dat ik niet langer hoef te vechten maar gewoon mag vertrouwen in wat voor mij bestemd is, los te laten wat ik niet kan veranderen, te aanvaarden en te leren van deze levenslessen maakt dat ik me sterk voel om het leven als uitdagend, positief en met zin in de toekomst tegemoet te gaan.

Waar mijn zicht voorheen werd belemmerd door mist is nu helderheid van geest gekomen. Ik heb geen twijfels meer aan mijzelf, de keuzes die ik neem en het doel van mijn leven. Ik voel het bijna als mijn missie om anderen te willen inspireren op hun levenspad. Want we zijn allen uit dezelfde bron voortgekomen, hetzelfde licht stroomt in ieder van ons. We staan allemaal tussen Hemel en Aarde en de energie daartussen is alles wat leeft, ook wij mensen.

Nu ik persoonlijk ervaren heb wat het teweeg kan brengen wanneer je in je leven onbewust op het pad gekomen bent waarop je ware zelf geblokkeerd is geraakt weet ik hoe essentieel het is om de verbinding tussen je lichaam, je geest en de natuur open te houden.
Graag wil ik mijn visie op het leven, de maatschappij en de mens, de energiestromen en de natuur uitdragen middels de Zhineng Qigong. En de Chinese natuurfilosofie, het Taoïsme, waardoor ik erg geïnspireerd word en waarover ook informatie te vinden is op deze site.

Ik woon samen met onze twee prachtige kinderen Bente en Jip en ons kameraadje, de hond, Kylo.

“Je kunt niet afdwingen wat niet is, je kan echter wel geloven in wat kan zijn.”

– Susanna –

 


Loslaten

loslaten1Loslaten wil zeggen; onthechten om niet meer te hoeven vechten tegen de normen en waarden van ons dagelijks bestaan, die ons beperken om verder te gaan.

Loslaten is “ja” zeggen tegen het leven: kijken naar de mogelijkheden die ons van moment tot moment worden gegeven.
Onze problemen zien als lesmateriaal en als je de ander niet jouw moeilijkheden verwijt groei je naar je eigen identiteit.

Loslaten is op eigen benen gaan staan en de ander zijn eigen weg laten gaan. Zo komen we meer in evenwicht en wordt onze energie beter gericht.
We kunnen dan een andere weg inslaan en harmonieuzer met onze emoties om leren gaan.

Loslaten is jezelf durven zijn, ook al veroorzaken deze processen pijn. Ongeacht wat de mensen van je denken, loslaten is niet bang zijn een ander te “krenken”.
Door je angsten te overwinnen komt geleidelijk het vertrouwen naar binnen. En als de angst dan geleidelijk aan verdwijnt is het alsof de zon van binnen uit schijnt.

Dan is liefde niet meer ego gericht en komt de bedoeling van de schepping in zicht. Dan werk je aan de evolutie van jezelf en het heelal, weet dat dit geweldige vreugde brengen zal.

 

Stop met vertrekken en je zal aankomen,

stop met zoeken en je zal zien,

stop met weglopen en je zal gevonden worden.

– Laozi –