Terug naar Bewust inspireren

Yin-Yang

muurOm het “bestaan” te verklaren (the meaning of live) hebben de filosofen van het oude China de “Yin-Yang” theorie bedacht. Volgens de oude klassieken, “Huang Di Nei Jing”, het Klassieke boek van Interne Geneeskunde van de Gele Keizer, die de basis van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) vormt , heeft Yin en Yang, wel een naam maar geen vorm.  Yin-Yang is een uitleg, een reeks van “eigenschappen” dat beschrijft hoe alles ontstaat, tijdelijk bestaat en vervolgens weer vergaat.

Letterlijk werden Yin en Yang gebruikt om een richting aan te geven, de richting naar de Zon wordt genoemd Yang en symboliseert “zichtbaar”. De richting afgekeerd van de Zon wordt Yin genoemd en symboliseert “onzichtbaar”. Desondanks is het uitgegroeid tot een metafoor voor de twee tegengestelde krachten van het bestaan. Het eeuwig in beweging zijnde Yin en Yang heeft een viertal interessante eigenschappen.

– Dui Li Tong Yi, tegengestelden vormen één

– Xiang Ke Xiang Sheng, uitersten gelijktijdig “cultiveren” en “afremmen”

– Wu Ji Bi Fan, van extreem uiterste weer terug naar de oorsprong (oorspronkelijke staat)

– Ji Jin Ping Heng, perfect evenwicht, Yin en Yang geharmoniseerd

De oude Chinese filosofie ziet het leven niet als een “vast” gegeven of entiteit, maar iets wat constant in beweging is. In het Westen kennen wij dit concept dankzij de Griekse filosoof Heraclitus (ca. 625-575 v.C). Hij noemde het “Panta Rhei”, alles stroomt of vervloeit, niets is bestendig.

Het leven begon toen de wereld, het universum, werd gevormd. Volgens de klassieken van de Gele keizer was er in het begin iets noch niets, een status Hun-Tun of Dao, “chaos” genaamd. In de chaos ontstond iets, uit de stilte kwam beweging voort. Die oerbeweging werd Yuan-Qi (oerenergie) genoemd. Oerenergie splitste zich op in Yin en Yang en het leven begon zich te vormen. De levenskracht bracht “Nian” (gedachten) voort. De gedachten vormden de geest en de geest op zijn beurt erkende het bestaan van leven. Leven bracht “zijn” voort. Terwijl het leven evolueerde bleef ook Yin en Yang zich ontwikkelen. Yang vormde de hemel en Yin de aarde. De hemel en aarde zijn in harmonie en voedt de tienduizend dingen en wij, de mens (Ren), gedijen tussen hemel en aarde.

Met dergelijke vloeibare, veranderlijke kenmerken is het makkelijk om te zien dat de wereld, de realiteit, gebaseerd op Yin en Yang geen statisch of gefixeerd gegeven is. Deze veranderlijke eenheid kan een uitdaging zijn voor westerlingen die over het algemeen een dualistisch wereldbeeld hebben, zoals bijvoorbeeld lichaam en geest, zwart en wit. De Yin-Yang theorie presenteert echter een andere werkelijkheid.

Wat betekend Yin-Yang nu in onze fysieke wereld?
Ademhaling, inademen is Yin en uitademen is yang.  Lichaam en geest, het lichaam is Yin en de geest is Yang. Het geharmoniseerd zijn van lichaam en geest is ook bekend als “eenheid” (Yi-Yuan) waar de geest waarneemt en het lichaam spontaan reageert. Bij een dergelijke spontaniteit verdwijnt het onderscheid tussen lichaam en geest en smelten de twee samen tot een eenheid. In totale harmonie zijnde staat van lichaam en geest, wat het lichaam is, is de geest en wat de geest is, is het lichaam.

Door voortdurende veranderingen in ons leven zullen wij steeds opnieuw op zoek moeten naar een nieuwe balans, waardoor een verstoorde eenheid hersteld wordt. Ziekte, zeker als het een levensbedreigende of chronische ziekte is, verstoort onze innerlijke balans. Om die balans weer te herstellen moeten wij leren accepteren dat alle dingen in het leven onderworpen zijn aan veranderingen. Pas als wij dat onder ogen durven (kunnen) zien, zullen wij innerlijke kracht kunnen vinden om zelf bij te dragen aan de ‘heelheid’ van ons bestaan.

Dat is de wereld van Yin en Yang.