Terug naar Bewust inspireren

Van ‘Ik’-je naar I AM

Ofwel de weg naar zelfkennis, het leven, de onvoorwaardelijke liefde en eenheidsbewustzijn.

imagesL2XXOQN3Een oude Cherokee leerde zijn kleinkinderen over het leven.
Hij zei tegen hen:
“Er is een gevecht gaande in mij.” Het is een verschrikkelijk gevecht en het is tussen twee wolven.
Een wolf staat voor angst, woede, jaloezie, verdriet, spijt, hebzucht, arrogantie, zelfmedelijden,  schuldgevoelens, wrok, minderwaardigheid, leugens, valse trots, superioriteit en ego.

 

De andere staat voor vreugde, vrede, liefde, hoop, delen, sereniteit, nederigheid, vriendelijkheid,
welwillendheid, vriendschap, empathie, vrijgevigheid, waarheid, compassie en geloof.
“Ditzelfde gevecht, speelt zich af, in elke andere persoon, ook.”
De kinderen vonden het al binnen een minuut, een kind vroeg dan ook aan zijn grootvader:
“Welke wolf zal winnen?”
De oude Cherokee antwoordde eenvoudig:
“Diegene die ik zal voeden.”

Spiritueel ontwaken of ascentie
Betekend simpelweg het openen en het verhogen van het bewustzijn.

Niet voor niets ervaren veel mensen momenteel allerlei overgangssymptomen die te maken hebben met de dichterbij komende sprongen in hun bewustzijn, welke veroorzaakt worden door de ascentie van de planeet Aarde van de 3e naar de 5e dimensie, en de energieën die hiermee gepaard gaan. (Lees voor meer info ook het artikel: Overgang van 3D naar 5D op deze website.)

Ieder mens op Aarde en al wat leeft staat bloot aan deze energieën en wordt op den duur met het ascentieproces geconfronteerd. Simpelweg omdat er een enorme spirituele transformatie plaatsvindt op zowel planetair als persoonlijk vlak. Op dit moment krijgen veel mensen te maken met een DNA upgrade. Wat in feite gebeurt is dat we spiritueel en lichamelijk overgaan van 2 strengen naar 12 strengen DNA, waarbij de 10 latente DNA strengen op verschillende manieren worden geactiveerd.

Wat is DNA activatie dan eigenlijk precies, kun je je nu afvragen?

Wat zijn de symptomen van DNA activatie en wat is het effect dan van een DNA upgrade?
Nou, DNA is het genetisch materiaal dat de basis vormt van alle levende organismen. Bijna iedere cel in ons lichaam is opgebouwd uit hetzelfde DNA. De wetenschap beschouwt maar liefst 97% van ons DNA als nutteloos. De resterende 3% vormt de basis van alle genetische coderingen in ons lichaam. De esoterie stelt nu dat niet slechts 3% van ons DNA bruikbaar is maar dat de rest van het genetisch materiaal slapend is en in zich de mogelijkheid draagt tot verdere menselijke evolutie op spiritueel en zielsniveau mits het wordt geactiveerd om zijn functie te kunnen vervullen.

Verklaring begrip esoterie: Esoterie ofwel ‘het verborgene’, is een levensbeschouwelijke, zich van de traditionele geloofsrichtingen en denkrichtingen onderscheidende leer of kennis. De esoterische leer stelt dat er meer op aarde is dan we kunnen verklaren middels de bestaande natuurwetten. Het heeft betrekking op een bovenzintuiglijke, voor zieners en ingewijden toegankelijk geachte wereld waarin uitgegaan wordt van een universele, kosmische energie welke alle gebeurtenissen op aarde bepaald.
Op dit moment bevinden we ons in een overgangsperiode, waarbij bij veel lichtwerkers en nieuwetijdskinderen (en nieuwetijdsvolwassenen) zoals sterrenkinderen (starseeds) en indigo’s het slapende DNA, wetenschappelijk ook wel schaduw DNA genoemd, wordt geactiveerd. Dit om ervoor te zorgen dat deze voorlopers hun missie om de mensheid een stap verder te brengen kunnen gaan oppakken. In de praktijk betekent dit een overgang van 2 naar 12 strengen DNA ofwel 6 paren, waar er voorheen maar één paar actief was.

Wat betekent een DNA upgrade van 2 naar 12 strengen DNA?

Paar 1: Fysiek DNA
images47PFN68FVoorheen was enkel dit paar DNA strengen actief. Het DNA zoals wij dat kennen vormt de basis van ons fysieke lichaam en alle erfelijke aspecten (zoals ouder worden, vatbaarheid voor ziekten, stofwisseling, haarkleur enzovoorts).

Paar 2: Etherisch DNA
Dit paar omvat het reservoir van onze emotionele genetische aspecten, ook uit vorige levens, zoals hoe we individueel reageren op emotionele patronen, nu en in het verleden.

Paar 3: Mentaal DNA
Dit DNA paar omvat de genetische aspecten, die direct relateren aan hoe we onze mentale energie transformeren naar lineair, logisch, intuïtief, emotioneel of artistiek denken.

Paar 4: Anima DNA (Ziel DNA)
In deze 2 DNA strengen liggen Karma (levenslessen) en Dharma (levensmissie) besloten evenals alle huidige open projecten van de ziel, waaraan we tijdens ons leven werken.

Paar 5: Astraal DNA
In dit deel van het DNA liggen de elektromagnetische invloeden van ons zonnestelsel besloten versus de planetaire invloeden op het moment van geboorte (onderlinge stand der sterren of hemellichamen versus plaats en tijd van geboorte).

Paar 6: Kosmisch DNA
In dit DNA paar wordt ons potentieel om onszelf te creëren vastgelegd van waaruit we direct verbinding maken met het universum en de scheppende krachten, zodat we zelf kunnen scheppen en creëren.

imagesQ2BVB1CI

Veel mensen krijgen in deze periode te maken met de overgang van 2 naar 12 strengen DNA.
Activatie van het schaduw DNA kan een enorme fysieke, emotionele en spirituele rollercoaster zijn voor diegenen, die hiermee onverwacht te maken krijgen.

  • Wat zijn de symptomen van DNA activatie en ascentie precies?
  • Wat zijn de lichamelijke, emotionele en spirituele tekenen die wijzen op een DNA upgrade?
  • Wat moet je doen, wanneer je klachten hebt die samenhangen met DNA activatie?
  • Wat kun je dus verwachten wanneer je vermoedt dat het tijdstip is gekomen waarop je in je leven in deze processen geleidt wordt?

Lees verder voor de te verwachte Symptomen …