Terug naar Bewust inspireren

Taoïsme

dao ismeHet Taoïsme gaat over de weg van de mens, in balans met de natuur.
Zonder verzet meegaan met de stroom van yin en yang.
Natuurlijke anarchie en innerlijke harmonie.
De recente chaostheorie in een oeroud filosofisch kader.
Ruim 2500 jaar voor Christus is de filosofie in China ontwikkeld.
Het Taoïsme herleeft momenteel weer als filosofie, en in China ook als religie.
Het is een van de vijf erkende godsdiensten in het huidige China.
Het is bovendien een van de grote geestelijke stromingen,  naast Christendom, Islam, Jodendom,
Hindoeïsme en Boeddhisme.
In het westen kijken we vooral naar de filosofie Taoïsme en niet zozeer naar de religie Taoïsme.
Het Taoïsme gaat uit van het niet te bevatten oerprincipe Tao, dat in alles aanwezig is.

 

Sleeping_in_Colours_by_P0RGToelichting bij het begrip Tao
Het begrip Tao is in principe niet te vertalen, omdat ieder woord meteen ook
een begrenzing bevat.
De Tao is onbegrensd en eeuwig.
Het is het oerprincipe, de basis.
Het is het hoe en waarom, het onzichtbare zichtbare,
aarde en hemel, het goede en het kwade, de bron,
de ziel, de oerkracht, de spontane weg der dingen,
harmonie, yin en yang, de schepping, het samen,
water, de rivier, het oneindige, het leven, het niets en het alles.

Een van de handzame betekenissen van het woord Tao is de weg, het pad.
Maar het is niet een weg die je moet volgen.
Je hoeft de Tao niet te volgen, je hoeft het pad niet af te leggen,
want de Tao is er en jij bent er ook al.

De weg Tao heeft alles te maken met verbinden.  Jezelf weer als eenheid en daardoor heelheid te ervaren.
Vanuit dit inzicht uitreiken naar de voedende krachten om ons heen.
Hemel en aarde, de seizoenen, elementen en kleuren die ons op hun wijze manier tegemoet komen.
Als we ons verbinden met deze krachten waar wij tussen staan ontstaat er steeds opnieuw een natuurlijke, onophoudelijke
uitwisseling welke ons gezond houdt en kleur geeft aan ons bestaan.

Tao betekent ook alle wegen, de Tao is alles. Het is niet een weg van onbekwaam naar bekwaam, of van slecht naar beter,
maar een manier van zijn.
Het Taoïsme is eenvoudig en onthecht.
Een filosofie van het individu én van het geheel, een filosofie van vrijheid en verbondenheid.

De Tao hebben wij allemaal, als kinderen van de oneindige kosmos.
‘Ik ben het licht (de weg), de waarheid en het leven’  is een uitspraak die het
gedachtegoed van de Tao bij uitstek weergeeft.
Je zou Tao ‘de geest erachter’, de intentie, kunnen noemen, van alles wat is en bestaat.

wu weiDe sleutel tot de Tao is het ‘niet-handelen’, Wu wei,
zie verder op deze pagina.
Men kan het Taoïsme omschrijven als noch woorden noch daden.
Tegelijkertijd ook permanente beweging, energie.
Zijn als water, meegaan met de stroom. Je niet verzetten.
Het ideaal van de Taoïsten is de pure aard,
het ‘onbewerkte houtblok’ dat nog alles kan worden.
De absolute stilte, waarbinnen nog alles mogelijk is.
De Tao is alles ervaren, zonder iets te willen.
Meningen over goed en kwaad zijn cultuurgebonden momentopnamen.
Wij zetten onszelf klem door het denken in dualiteiten,
de morele tegenstelling tussen goed en kwaad, lichaam en geest,
mannelijk en vrouwelijk, wij en zij, terwijl alles juist één geheel is.
Het een kan niet zonder het ander.
Yin en Yang vormen een oneindig samenvloeiend geheel.
Wetten, regels en kennis leiden tot beperkingen, hoe zinvol ook.
Hierdoor worden we gehinderd om ieder moment de beste,
meest natuurlijke, oplossing te kiezen.
In jezelf is de Tao aanwezig in de vorm van je innerlijke kracht.

 

Innerlijke kracht is de vertaling van het tweede woord uit de titel: Tao Te Tjing, het boek door Laozi,
zie Home pagina, de grondlegger van het Taoïsme.

vrouw

Het Te volgen, volledig durven te vertrouwen op je eigen innerlijke kracht,
dan kies je voor de Tao en ben je deel van de Tao.
Te is de ongerepte staat vóór morele normen over goed en kwaad.
Te is het volgen van je hart, het volgen van de Tao.
Te is er vóór dat het zelfbewustzijn er is, vóór de afscheiding van het ego van het totaal.
Te is de staat van het kind, het onbewerkte blok hout.
Te wordt bedreigt door sociale aanpassing en kennis.
Te is de spontane natuurlijke liefde, betrokkenheid,
de stilte tussen hemel en aarde.
Te is de manifestatie van de creativiteit van Tao.

 Wu Wei

“Als je niets verstoort, blijft alles in orde.”

Wei Wu Wei, handelen zonder te handelen, zonder te forceren. Soepel handelen, meegaan met de stroom. Wu Wei, zonder actie, zonder inspanning, zonder verzet.
Wu wei, is een kernbegrip van het Taoïsme. Toch is het Taoïsme geen filosofie van luieren. Het gaat om vredig zijn, leven, genieten, gelukkig zijn. Deelnemen aan wat er is, de natuur. Alles de natuurlijke ruimte geven. Zwervend bewegen te midden van de Tao. Dan gebeurt alles en handel je spontaan. Je hoeft er niet trots op te zijn. Zaad rijpt voor het ontkiemt. Gras groeit, een vogel vliegt. Alles gebeurt in een natuurlijke volgorde. Je vrije wil volgen, de weg van de Tao. Leven zonder strijd. Op je gemak zijn en toch zorgvuldig te werk gaan.

“De Tao van de wijze is werken zonder inspanning.”

Bovenstaande informatie is ontleend aan de volgende site waarop de 81 verzen van de Tao Te Tjing te vinden zijn: www.tekensvanleven.nl