Bewust inspireren

Taoïsme

Het Taoïsme is een Chinese natuurfilosofie, maar ook een ontdekkingstocht naar jezelf en de wereld waarin je leeft.

imagesWKVIZ1THVolgens het Taoïsme, zijn alle mensen van nature goed, maar zijn ze ook beschadigd door de onderlinge en door de overheid opgelegde wetten en regelgeving.

Hierdoor is bij velen een verkeerd beeld ontstaan over hoe mensen zich moeten gedragen in de maatschappij. Door meer regelgeving creëert men een kunstmatige omgeving die de mens steeds verder verwijderd van zijn natuurlijke, harmonische staat van zijn. Het kan hierdoor gebeuren dat een mens zijn gevoel van eigenwaarde kwijt raakt of angstig door het leven gaat. We zijn dan als het ware constant bezig met het in stand houden en verdedigen van onze overtuigingen naar elkaar. Om begrepen en goed gevonden te worden. Wanneer je echter gaat begrijpen dat je al goed was, dat je goed bent, gewoon omdat je JIJ bent, jezelf, dan ga je deel uitmaken van de Tao. En leven vanuit je gevoel. Beslissingen en inzicht worden duidelijker, helderder, omdat ze gebaseerd zullen zijn op een dynamische, veranderende werkelijkheid. Op jouw eigen waarheid en niet langer op de hoop om geaccepteerd te worden of beperkende gedachten

Lees verder …

Yin-Yang

De Yin-Yang Theorie beschrijft hoe de Hunyuan Qi, de levensenergie waar we mee werken tijdens het beoefenen van Zhineng Qigong, zich splitst in verschillende kwaliteiten en hoe deze krachten op elkaar inwerken.

imagesBP2N65F3De Oud-Chinese begrippen verwijzen naar twee tegengestelde principes waarvan alle aspecten van het leven en het Universum doordrongen zijn. Zo staat Yin voor koude, nacht, winter, binnen, vrouwelijk en Yang staat voor warmte, dag, zomer, buiten, mannelijk enzovoorts.

Yin en Yang zijn even waardevol, onmisbaar, beide een deel van het geheel. Niets kan op zichzelf bestaan. Iets is warm, omdat er ook zoiets als kou bestaat. Als kou dus niet gekend zou zijn, zouden we iets ook niet warm kunnen noemen. Yin en Yang zijn dan ook niet louter tegenstellingen, maar vooral complementaire (aanvullende) waarden en vloeien in elkaar over. Samen vormen ze een eenheid!

Wij, hier in het Westen, zijn geneigd om deze eenheid niet meer te zien. We hebben geleerd te denken in dualiteiten (tegenstellingen) en vinden iets goed of slecht, duister of licht, zwart of wit. Het is te begrijpen dat dit onvrede stimuleert. Wanneer je kijkt naar de eenheid tussen deze tegenstellingen dan is er geen goed of slecht, man of vrouw, rijk of arm. Dan gaat het enkel om de juiste balans tussen beide helften en gelijkheid.

Laten we het denken in hokjes eens zijn voor wat het is, en de ander in zijn waarde laten.

Lees verder …

I AM

De Three Treasures ofwel de drie schatten in Zhineng Qigong genaamd zijnde Jing, Qi en Shen.

naamloos (3)Jing is de basis, de energie die je van je ouders meekrijgt, en welke je geleidelijk aan gedurende het leven verbruikt.

  • Qi is de levensenergie die door het lichaam stroomt en welke constant aan veranderingen onderworpen is. Net als het licht van de zon heeft Qi buitengewone eigenschappen. Het kan dingen veranderen, verdiepen en reinigen. Het is een universele, kosmische kracht.
  • Shen is Qi op het niveau van de geest en de ziel.

In ons leven manifesteert een gedeelte van deze Shen zich als ons ego. Onze personificatie in dit huidige leven. Wie jij denkt te zijn. Daarachter echter ligt de werkelijke schat verborgen. Dit gedeelte van de Shen is als de oorspronkelijke geest van de Tao, onsterfelijk en onstoffelijk.

Wanneer de geest verruimt kun je voorbij je ego gaan kijken. Waar onzekerheden waren in je leven zal dan vertrouwen komen. Je verbinding wordt hersteld met de bron van AL WAT IS, het licht, de Tao of hoe je het ook wenst te noemen, en je angsten getransformeerd. Oordelen over jezelf of anderen is niet langer nodig, want je weet dan dat iedereen gelijk en alles EEN is.

Lees verder …

Van Ik-je naar I AM

Het Ascentieproces en de fysieke symptomen

Eerst even wat over mezelf.

imagesMR1KA9RBGedurende een lange periode in mijn leven heb ik niet geweten wie ik werkelijk was en wat ik hier kwam doen in dit leven. Wanneer je spiritueel ontwaakt, ofwel in het hieronder omschreven ascentieproces wordt geleidt, komen de antwoorden echter vanzelf. Mijn levensintentie is mij nog nooit zo helder geweest. En een opleiding voor wat ik uit wil dragen bestaat er niet. Geen wonder dus dat ik nooit wist wat ik wilde worden in mijn leven. I AM een lichtwerker en al een tijdje volop bekend met de fysieke transmutatie in mijn lichaam door het ascentieproces. Een lichtwerker zijn betekend eenvoudig dat je de versluiering doorbroken hebt en niet langer afgescheiden bent. Maar opnieuw verbonden met het licht, de schepping ofwel de bron van het leven waar AL HET LEVEN vandaan komt. Vanuit deze werkelijkheid tracht ik doelbewust mijn stappen te zetten. Mijn licht (energetische trillingsfrequentie) telkens opnieuw te blijven verhogen, opdat ik dit licht uit kan dragen naar anderen om mij heen. Ik hoop zo mensen te kunnen inspireren om ten alle tijden, zonder angst of schaamte, helemaal zichzelf te durven zijn. Verder wil ik graag aantonen hoe prachtig het leven is wanneer je je innerlijke stem volgt. Luisterend naar je intuïtie. En hoe je door op deze manier te leven, je dromen kunt volgen en je een schepper wordt van je eigen werkelijkheid.

Maak je leven waar!

De fysieke lichamen van voornamelijk lichtwerkers gaan in deze turbulente tijden door een groot transformatieproces en geweldige DNA-veranderingen. Door de dagelijkse infusie van kristallijne energieën is er een transmutatieproces op gang in het fysieke lichaam en evolueert deze geleidelijk van een koolstoflichaam naar een kristallijn lichtlichaam. De evolutie van de aarde bevindt zich momenteel in een stroomversnelling. Het gaat eigenlijk over de wederopbouw van de Universele Mens op aarde in zijn oorspronkelijke vorm. Veel mensen hebben op dit ogenblik reeds een gemuteerd DNA en dit proces zal zich onophoudelijk voortzetten.

Maken deze woorden je nieuwsgierig? Lees dan verder of je in deze waarheid jouw waarheid treft of mogelijk zelfs herkenning vindt in de omschreven ascentiesymptomen.

Lees verder …

Van 3de naar 5de dimensie

Het Ascentieproces van de planeet Aarde

spiritual-unity cOp 21 December 2012 liep de beroemde Maya-kalender af. De wereld zou vergaan, werd door sommige ten onrechte gedacht. Volgens de oudsten van de Maya’s in Guatemala was dit einde nujuist het begin van een nieuwe cyclus van vrede, liefde en een hoger bewustzijn. Er zijn veel aanwijzingen dat we ons nu in een bijzondere tijd bevinden.

Zowel de mensheid als de Aarde bevinden zich in een overgangsproces. Voor de mensheid houdt dit in dat we een sprong in bewustzijn maken, terwijl het voor onze planeet betekent dat ze zal overgaan naar een hogere dimensie of dichtheid. Dit ascentieproces betekend feitelijk dat we eeuwen van lijden en strijd achter ons gaan laten en dat we op weg zijn naar meer vrede en harmonie in onszelf en onder elkaar, opdat we weer allen samen kunnen leven in een wereld waarin respect en gelijkheid, openheid en eerlijkheid de moraal is.

Lees verder …